ลำดับเหตุการณ์ความพยายามปิดกั้น - แทรกแซง กิจกรรมของเครือข่ายเว็บไซต์ประชามติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ช่วงเช้า มีทหารโทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่หอศิลปฯ 1 ครั้ง  และมีตำรวจโทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่หอศิลปะฯ อีก 1 ครั้ง เนื้อหาหลักของการพูดคุยคือต้องการให้เจ้าหน้าที่หอศิลปฯ แจ้งคนจัดงานให้ไปขออนุญาต คสช.ก่อน

ช่วงบ่าย ตำรวจสน.ปทุมวัน นำหนังสือเลขที่ ตช.0015 (บก.น.6)5/474 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มาส่งให้เจ้าหน้าที่หอศิลปฯ ระบุให้เจ้าหน้าที่หอศิลปฯ ติดต่อกับผู้จัดงานให้ไปขออนุญาตคสช.ก่อน เนื่องจากตำรวจสน.ปทุมวัน และทหารจากกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เห็นว่ากิจกรรมนี้เข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง ตามประกาศคสช.ฉบับที่ 3/2558

หลังจากเจ้าหน้าที่หอศิลปะฯ ประสานงานมา ทีมงานได้ทำหนังสือชี้แจงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งสองกิจกรรม ว่าไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง และโทรศัพท์ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสน.ปทุมวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบชื่อ แจ้งว่าให้ไปขออนุญาตกับทางคสช.เอง เมื่อถามว่าคสช.เป็นใครอยู่ที่ไหน ตำรวจตอบว่าให้ลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูเอง ทีมงานจึงลองโทรศัพท์ไปที่กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งโอนสายต่อกันหลายครั้งจนสิบเอกศราวุฒิรับสาย และแจ้งว่าให้ไปยื่นหนังสือกับศูนย์ดำรงธรรม เมื่อถามว่าศูนย์ดำรงธรรมอยู่ที่ไหน ได้รับแจ้งว่าตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตทุกที่ กรณีนี้หอศิลปฯ อยู่ในเขตปทุมวันจึงให้ไปยื่นที่สำนักงานเขตปทุมวันได้ ทีมงานจึงนำหนังสือชี้แจงกิจกรรมไปยื่นที่สำนักงานเขตปทุมวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตรับไว้ และแจ้งว่าจะประสานงานกับทหาร ให้มารับหนังสือไป

หนังสือแจ้งว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองจาก สน.ปทุมวัน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันแจ้งว่าได้ประสานทหารจาก “ม.พันหนึ่ง รอ.” ให้มารับหนังสือไปแล้ว ช่วงบ่ายจึงลองโทรศัพท์ติดต่อไปที่ “ม.พันหนึ่ง รอ.” จ่าสิบเอกรุ่งศักดิ์ รับสายแจ้งว่าเบื้องต้นได้เห็นหนังสือที่ยื่นมาแล้ว

ประมาณ 14.00 น. ร.อ.สุดเขต โทรศัพท์กลับมาแจ้งว่าได้รับหนังสือและได้ส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาแล้ว เมื่อมีความคืบหน้าจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง ทีมงานจึงแจ้งว่าอยากขอเข้าพบกับผู้บังคับบัญชาเพื่อชี้แจงว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง จนกระทั่ง ประมาณ 16.15 น. ร.อ.สุดเขต โทรศัพท์กลับมาบอกว่า “ผู้พัน” ไปฝึกภาคสนามที่ลพบุรีสามวัน ไม่สะดวกให้เข้าพบ ส่วนเรื่องหนังสือที่ส่งมานั้นได้รับแล้วกำลังประสานให้อยู่

ประมาณ 17.15 น. ทีมงานโทรศัพท์หา ร.อ.สุดเขตอีกครั้งแต่ไม่รับสาย จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่หอศิลปฯ ว่าจะขอจัดงานต่อ เนื่องจากไม่มีคำสั่งห้าม แต่เจ้าหน้าที่หอศิลปฯ แจ้งว่า จะให้จัดงานได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือยืนยันอนุญาตจากทหารมาเท่านั้น

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

ช่วงเช้า ทีมงานพยายามโทรศัพท์หา ร.อ.สุดเขตอีกสองครั้ง แต่ไม่รับสาย จนใกล้เที่ยง ร.อ.สุดเขตติดต่อกลับมา แจ้งว่าไปฝึกที่ลพบุรีอยู่เหมือนกัน จะกลับมาช่วงเย็น แต่เรื่องกิจกรรมนี้กำลังประสานงานให้อยู่ จึงแจ้ง ร.อ.สุดเขตว่าจะพยายามจัดงานต่อที่เดิมเพราะไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองและไม่มีคำสั่งห้าม

หลังจากนั้นมีทหารติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่หอศิลปฯ อีก จนช่วงบ่ายได้รับหนังสือยกเลิกการจัดกิจกรรมจากหอศิลปฯ อย่างเป็นทางการ และหอศิลปฯ ยินดีจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด