ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กร เช่น ครม. กับ คสช. หยิบยกเอารัฐธรรมนูญฉบับใดขึ้นมาพิจารณาปรับปรุง

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1377 คน
เห็นด้วย 348ไม่เห็นด้วย 1029
สถานะการเปิดให้โหวต: 
เปิดให้โหวต

แสดงความเห็น

ประเด็นสนับสนุน

ยังไม่มีประเด็นสนับสนุน

ประเด็นคัดค้าน

ยังไม่มีประเด็นคัดค้าน