ค่ายทหาร

ใช้ค่ายทหารเป็นเรือนจำชั่วคราวเห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 561 คน
เห็นด้วย 78ไม่เห็นด้วย 483

พลันที่มีการเสียชีวิตของผู้ขังถึงสองรายในเรือนจำพิเศษชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ในค่ายทหาร (มทบ.11) ก็เกิดข้อสงสัยจำนวนมากโดยเฉพาะความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัวผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ฝ่ายที่เห็นด้วยถึงการมีอยู่ของเรือนจำพิเศษประเภทนี้ให้เหตุผลเ่น การให้ทหารดูแลจะช่วยให้ผู้ต้องขังความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตมากกว่า ขณะที่ฝ่ายคัดค้านให้เหตุผลว่าเรือนจำดังกล่าวจะขาดการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก และอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช้ค่ายทหารเป็นเรือนจำชั่วคราว?  

Subscribe to RSS - ค่ายทหาร