มีน่ะดีแล้ว เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย

หากว่าคุณต้องการความรวดเร็วถนนอาจตอบโจทย์
แต่สิ่งที่ตอบโจทย์นำมาซึ่งความตาย บาดเจ็บ หรือพิการ
ไอ้การที่จะบอกประเด็นเรื่อง คนแก่ชราหรือพิการนั้น
มันคนละประเด็นกันสิ ไม่ใช่ให้เค้าต้องมาข้ามถนน
มันอันตรายเหมือนกัน แน่นอนว่าต้องมีคนช่วยให้เขาไปถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัย
แต่เวลาลำพัง คนพวกนี้จะช่วยตนเองอย่างไร ข้ามเองหรือจ้างรถไปส่งอีกฝั่ง?

รัฐบาลควรจัดเตรียมระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้
เหมือนภาคเอกชน ระบบห้างร้าน รถไฟฟ้า
ระบบสะพานลอยก็ต้องทำได้เหมือนกัน

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น