บางคดีเป็นคดีพิเศษ จำเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองในค่ายทหาร

ผู้ต้องขังคดีระเบิดแยกราชประสงค์เป็นคดีร้ายแรงและมีโอกาสที่จะถูกทำให้เสียชีวิตจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย ดังนั้น การให้มาอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ทหารก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตมากกว่า ซึ่งกรณีคดีแอบอ้างฯ ก็เช่นกัน บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงจากเรื่องผลประโยชน์สูงต้องให้ทหารเป็นคนดูแล

แสดงความเห็น