การแยกผู้ต้องหาออกไปจากระบบปกติ คือการเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ต้องหา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เคยออกแถลงการณ์ให้ความเห็นว่า การจัดตั้งเรือนจำชั่วคราวภายในค่ายทหารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหารให้เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ อาจทำให้เรือนจำดังกล่าวขาดการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก และอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ดังนั้น ถ้ายังปล่อยให้อ้างเหตุความมั่นคง และสามารถแยกผู้ต้องหามาไว้ในการควบคุมเฉพาะของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น เท่ากับว่า สังคมกำลังเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ต้องหาถูกละเมิดสิทธิไปด้วยก็เป็นได้

แสดงความเห็น