ใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่า

OKMD ใช้งบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทยได้เป็นวงกว้าง จึงเห็นด้วยหากรัฐบาลจะยุบองค์กรดังกล่าวแล้วนำงบประมาณไปสนับสนุนด้านอื่นแทน

เห็นด้วย

แสดงความเห็น