ประเด็นสังคม

ยกเลิกสะพานลอยข้ามถนนเห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 424 คน

ปัจจุบันการข้ามถนนในประเทศไทยจะใช้สะพานลอยเป็นหลักเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ แต่คนจำนวนไม่น้อยก็เลือกที่จะเดินข้ามถนนที่ไม่มีทางม้าลายมากกว่าสะพานลอย แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุก็ตาม เหตุผลข้อหนึ่งคือสะพานลอยเป็นอุปสรรคในการข้าม โดยเฉพาะกับคนพิการหรือคนแก่ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขึ้นบันได ดังนั้นมีทางม้าลายจึงน่าจะดีกว่า คุณเห็นด้วยหรือไม่ให้ยกเลิกสะพานลอย?

Subscribe to RSS - ประเด็นสังคม