มิวเซียมสยาม

ยุบ OKMD เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 328 คน

จากกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียว่าจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ยุบ OKMD หรือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วย TK PARK หรือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Museum Siam หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เนื่องจากหน่วยงานทั้งสามไม่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายที่เห็นว่าควรยุบ มองว่าหน่วยงานดังกล่าวใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ ส่วนฝ่ายที่คัดค้านเห็นว่า TK PARK และมิวเซียมสยามได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ และใช้งบน้อยแต่ได้สาระเยอะ รวมถึงเป็นโครงสร้างทางปัญญาให้กับเด็กและเยาวชน

Subscribe to RSS - มิวเซียมสยาม