ยุบ อปท.

ยุบ อบจ. และ อบต. เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 899 คน
เห็นด้วย 677ไม่เห็นด้วย 222

เมื่อปลายปีที่แล้วมีข่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้วางแนวทางปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ให้เทศบาลเมืองกับเทศบาลนครของจังหวัด ยุบรวมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้วตั้งเป็น “เทศบาลจังหวัด” สมาชิกจะมาจากการเลือกตั้ง 50% และแต่งตั้ง 50% ส่วน อบจ.เดิมที่ไม่ใช่ส่วนการเมืองก็จะเปลี่ยนเป็นฝ่ายข้าราชการท้องถิ่น ที่มีหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการให้กับเทศบาล และเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด” ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะถูกยกเลิกทั้งหมด และเปลี่ยนรูปแบบเป็น “เทศบาลตำบล”

Subscribe to RSS - ยุบ อปท.