ลดขนาดกองทัพ

ปฎิรูปกองทัพไทย เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 681 คน

"ทหาร" มีบทบาทอย่างมากต่อสังคมไทย แต่ทว่าประเด็นการปฏิรูปกองทัพกลับไม่เคยเด่นชัดสักครั้งในประวัติศาสตร์ แม้ขณะปัจจุบันที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง สถานของกองทัพเองก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึง ฝ่ายที่เห็นด้วยให้ปฏิรูปกองทัพให้เห็นผลว่า ปัจจุบันทหารไม่มียึดโยงกับประชาชน มีงบประมาณมากเกินความจำเป็น และบ้างภารกิจไปซับท้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ฝ่ายที่คัดค้านเห็นว่า การคงสถานะเช่นของกองทัพจะช่วยผ่าทางตันทางการเมืองเมื่อรัฐบาลพลเรือนทำบ้านเมืองเสียหาย ทหารจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน 

Subscribe to RSS - ลดขนาดกองทัพ