สนช.

คำถามพ่วงประชามติ : "ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วง 5 ปีแรก"

สนช. ตัดสินใจเลือก "คำถามพ่วง" ที่จะถามประชาชนควบคู่ไปกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้ว โดยจะถามว่า "เห็นชอบหรือไม่ ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วง 5 ปีแรก" ซึ่งทำให้ส.ว. 250 คนแรกที่มาจากการแต่งตั้งจะมาเลือกนายกฯ ด้วย และไม่ใช่คนเดียวแต่อาจได้เลือกนายกฯ อย่างน้อยสองคน

เปิดร่าง พ.ร.บ.ประชามติ โพสต์ปลุกระดม ติดคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับ 2 แสน

ร่าง พ.ร.บ.ประชามติที่จะกำหนดกติกาการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีข้อน่าสนใจ เช่น การกำหนดโทษหนักถึง 10 ปีสำหรับการโพสต์ปลุกระดมหรือผิดจากข้อเท็จจริง ก่อนการทำประชามติ 7 วัน ห้ามเปิดเผยโพลที่เกี่ยวกับการออกเสียง กำหนดอายุผู้มีสิทธิออกเสียงไว้ที่ 18 ปี ส่วนแสดงความคิดเห็นหรือการรณรงค์สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตาม กกต. กำหนด

Subscribe to RSS - สนช.