เอกสารประชามติ

รวมแหล่งข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับลงประชามติ)

เว็บประชามติ ชวนทุกคนมาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับลงประชามติ) เพื่อเตรียมพร้อมก่อนกำหนดอนาคตประเทศร่วมกัน ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยทางเราได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นประเด็นหรือสาระสำคัญหลังมีร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับลงประชามติ) ออกมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา

 

Subscribe to RSS - เอกสารประชามติ