รวมแหล่งข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับลงประชามติ)

ไทยพับลิก้า ชวนมานับถอยหลังประชามติ

- นับถอยหลังประชามติ รธน.: ว่าด้วย “ยุทธศาสตร์ชาติ” อนาคตของเรา…ใครกำหนด? 

นับถอยหลังประชามติ รธน.: “คำถามพ่วง” ประชามติ กับบทบาท ส.ว.เฉพาะกาล

- นับถอยหลังประชามติ รธน.: เลือกตั้ง ส.ส. “จัดสรรปันส่วนผสม” …ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย ?

- นับถอยหลังประชามติ รธน.: ใครมี “สิทธิ” ออกเสียงประชามติ และ “คะแนน” ของใครที่จะถูกนับ

- นับถอยหลังประชามติ รธน.: จาก Brexit ถึงร่างรัฐธรรมนูญไทย “บรรยากาศ” ประชามติอันแตกต่าง 

- นับถอยหลังประชามติ รธน.: วิวาทะว่าด้วยเรื่อง “ศาสนา” ในรัฐธรรมนูญ 

- นับถอยหลังประชามติ รธน.: “ บัตรทอง- ผู้ยากไร้ ” อนาคตระบบรักษาพยาบาลของไทย 

- นับถอยหลังประชามติ รธน.: หั่นเวลาเรียนฟรี เหลือ 12 ปี กับโจทย์อนาคตสร้างคนสร้างชาติ! 

- นับถอยหลังประชามติ รธน.: ความสับสนการรณรงค์ประชามติ รธน. – แสดงจุดยืน “รับ-ไม่รับ” กกต. บอกทำได้ แต่ คสช. ห้าม

นับถอยหลังประชามติ รธน.: ข้อสังเกตว่าด้วยเรื่อง คสช. “สืบทอดอำนาจ” ?

 

กรธ. เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประชามติ

- ร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนลงประชามติ

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม 1 

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 10 เรื่องน่ารู้ 

- คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

- เอกสารสรุปย่อสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม

 

NDM เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประชามติ

- 7 เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร

- แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 

- 7 เหตุผลทำไมต้องโหวตโน

- ความเห็นแย้งคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

 

iLaw สรุปร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงประชามติ

- รวมลิงค์ 24 ประเด็น พร้อมคำถามพ่วง

 

ประชาไท เผยแพร่ สิทธิมนุษยชน โค้งสุดท้ายประชามติ

โค้งสุดท้ายประชามติ #1 ‘สิทธิชุมชนถูกลดทอน’

- โค้งสุดท้ายประชามติ #2 การทำหนังสือระหว่างประเทศปิดประตูมีส่วนร่วมของประชาชน

โค้งสุดท้ายประชามติ #3 ‘คนพิการ’ จากสิทธิสู่การสงเคราะห์