ประชามติ

เกินตัวบท? ปัญหาการตีความคำถามพ่วงกับอำนาจเสนอชื่อนายกฯ

พอคำถามพ่วงผ่าน ปัญหาที่ตามมาคือ การตีความคำถามพ่วงโดยสนช. ว่า ท้ายที่สุดแล้ว คำว่าให้ความเห็นชอบนั้น จะถือว่า ส.ว. มีอำนาจเสนอชื่อนายกฯ ด้วยหรือไม่ หรือควรถูกจำกัดไว้แค่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากบุคคลที่ ส.ส. เป็นคนเลือกมา โดยก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแตกต่างกันไป ซึ่งความชัดเจนในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านการออกเสียงประชามติของประชาชนยังต้องคอยดู

เครือข่ายประชาชนประกาศ “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ”

24 ก.ค. 2559 ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดงาน "ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กับอนาคตประชาชน" ตัวแทนเครือข่ายเพื่อรัฐสวัสดิการ-สมัชชคนจน-ตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค-เกษตรกรรมทางเลือก และการศึกษาทางเลือก ประกาศ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ นำเสนอมุมมองปัญหาอันหลากหลายของแต่ละกลุ่ม พุ่งตรงปมปัญหาในร่างมีชัย

โค้งสุดท้ายประชามติ #4 ขาดหลักประกันการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม

เครือข่ายเกษตรกรรมเชื่อถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ทำปัญหาที่ดินอยู่ในวังวนเดิมๆ ไร้หลักประกันการกระจายและถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ซ้ำนโยบายยังเปิดทางทุน แต่ลดอำนาจเกษตรกร

ทำความเข้าใจ บัตรดี-บัตรเสีย เพื่อเสียงของคุณไม่สูญเปล่า

อีกสองวันก็จะถึงวันลงประชามติ 7 สิงหาคมแล้ว หลายๆ คน คงมีคำตอบในใจแล้วว่าจะกาช่องไหนในการกำหนดอนาคตของประเทศครั้งนี้ แม้ขั้นตอนการลงประชามติจะดูเหมือน แค่เข้าไปกากบาทในช่องที่ 'ใช่'  แต่เพจประชามติก็ได้รับคำถามจากผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายๆ คนว่า จะกากบาทอย่างไรไม่ให้เป็นบัตรเสีย วันนี้ เพจประชามติ จึงประมวลภาพ บัตรดี-บัตรเสีย เพื่อให้หลายๆ คน เข้าคูหาได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวเสียงของตัวเองจะสูญเปล่า

 

 

สิระ เจนจาคะ: รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน อำนาจเป็นของประชาชน ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

สิระ เจนจาคะ ไม่รับรองให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่ดีที่สุด และไม่รับคำถามพ่วง ถ้าหากร่างใหม่ต้องกำหนดให้ผู้ร่างมีความหลากหลายมากกว่านี้ และต้องออกไปรับฟังความเห็นประชาชนด้วย

 

นับถอยหลังประชามติ รธน.: ข้อสังเกตว่าด้วยเรื่อง คสช. “สืบทอดอำนาจ” ?

หนึ่งในประเด็นที่ถูกยกมาถกเถียง ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญฯ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก็คือเรื่องการ “สืบทอดอำนาจ” ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คำถามก็คือ เนื้อหาส่วนไหนของร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่จะเป็นการสืบทอดอำนาจ คสช. อย่างที่บางฝ่ายเข้าใจ

แถลงข่าว: เปิดตัว "เครือข่ายสังเกตการณ์ประชามติ"

1 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมเว็บไซต์ประชาไทมีการแถลงข่าวเปิด “เครือข่ายสังเกตการณ์ประชามติ” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจขององค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้ง องค์กรสิทธิมนุษยชน และสื่อทางเลือก เพื่อร่วมกันจับตาการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ โดยเปิดรับข้อมูลจากประชาชนและเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมรายงานข้อมูลสู่สาธารณะ

สิทธิการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (ที่หายไปจากร่างรัฐธรรมนูญ)

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติได้ตัดบทบัญญัติรับรองสิทธิการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทิ้งไป และไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติมาตราอื่นใดที่พอจะตีความเทียบเคียงได้ จึงถือเป็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และเป็นเสมือนการพรากเอาไปซึ่งสิทธิของประชาชนประการสำคัญอันได้รับการรับรองคุ้มครองสืบต่อเนื่องมาในรัฐธรรมนูญ

คำถามพ่วง: เห็นชอบให้ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง ร่วมกับ ส.ส.เลือกนายกฯ หรือไม่?

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ หลายคนคงรู้ว่าเรื่องที่เราต้องไปออกเสียงในวันนั้นคือคำถามว่า "เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ กับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ" แต่ไม่แน่ใจว่า ทุกคนรู้หรือยังว่าในบัตรออกเสียงใบเดียวกันยังมีคำถามที่สอง คือ  เห็นชอบให้ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง ร่วมกับ ส.ส.เลือกนายกฯ หรือไม่

Pages

Subscribe to RSS - ประชามติ