มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดวิกฤติได้เสมอ เพื่อเป็นช่องว่างให้กองทัพใช้เป็นข้ออ้างในการแทรกแซงทางการเมือง

การเปิดให้มีนายกฯ คนนอก ทำให้ระบอบและกลไกตามรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถพัฒนาไปตามครรลอง เพราะอาจถูกแทรกแซงจากกองทัพโดยอ้างวิกฤติได้เสมอ

แสดงความเห็น