ทำให้ประเทศเสียภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศประชาธิปไตย

อาจทำให้ประเทศไทยเสียภาพลักษณ์ในการเป็นประเทศประชาธิปไตยในสายตาของต่างประเทศ และอาจส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านการเมือง และเศรษฐกิจ

แสดงความเห็น