ผลักให้การเมืองเป็นเรื่องของการต่อรองกันระหว่างกลุ่มอำนาจของชนชั้นนำ และนักการเมือง

เป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองและชนชั้นนำสามารถกลับมาต่อรองผลประโยชน์และอำนาจ โดยที่ประชาชนผู้ออกเสียงเลือกตั้งไม่ได้มีส่วนในการต่อรองผลประโยชน์เหล่านั้น

แสดงความเห็น