ไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และทำให้การเลือกตั้งไร้ความหมาย

การเปิดโอกาสให้นายกไม่จำเป็นต้องมาจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น เท่ากับเป็นการย้อนเวลากลับไปก่อนหน้าที่จะมีรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งถือว่าเป็นการทำให้เสียงของประชาชนที่เลือกพรรคการเมือง หรือผู้นำทางการเมืองไม่มีความหมาย ประชาชนไมอาจรู้ได้แน่ชัดว่า ถึงที่สุดแล้วใครจะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี

แสดงความเห็น