“ค่านิยมที่ดี” ซึ่งพลเมืองควรยึดมั่น จะเป็นค่านิยมของใคร

ค่านิยมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล การกำหนดให้พลเมืองต้องมี “ค่านิยมที่ดี” จึงเกิดคำถามว่าจะเป็นค่านิยมที่ดีของใคร หรือดีสำหรับใคร ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย

เนื้อหาที่ปรากฎในบทบัญญัติเรื่องหน้าที่พลเมือง หลายส่วนถูกมองว่าหยิบยกมาจากค่านิยม 12 ประการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.

ซึ่งก็จะเกิดคำถามตามมาว่า “ค่านิยมที่ดี” สำหรับ พล.อ. ประยุทธ์ หรือ คสช. ควรจะเป็น “ค่านิยมที่ดี” สำหรับประชาชนชาวไทยทั้งชาติ จริงหรือไม่

 

แสดงความเห็น