แยกฐานการเมืองของ ส.ว. ต่างจาก ส.ส.ป้องกัน “สภา ผัว-เมีย”

ประสบการณ์จากรัฐธรรมนูญ 2540 ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวทำให้เกิด “สภา ผัว-เมีย” ตัวอย่างในปี 2549 มี ส.ว.จากการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน มีจำนวนถึง 47 คน ที่เป็นเครือญาติของ ส.ส. จะทำให้การตรวจสอบกลั่นกรองอะไรทำได้ยาก เนื่องจาก ส.ส. และ ส.ว. มีฐานเสียงเดียวกัน

แสดงความเห็น