การขยายอำนาจให้กับพรรคข้าราชการ

การกำหนดให้ ส.ว.มาจากการคัดเลือกกันเองของอดีตข้าราชการระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพ จะเป็นการเพิ่มอำนาจให้อดีตข้าราชการของรัฐ ทำให้พรรคข้าราชการมีขนาดใหญ่ มีอำนาจต่อรองสูง กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นการลดอำนาจประชาชน 

แสดงความเห็น