มันไม่ได้สำคัญว่าเป็นส.ส.หรือไม่

ถ้าถามแค่ว่า นายกฯไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้ ผมตอบเลยว่า ได้

นายกฯจะเป็นคนนอกก็ได้ จะเป็นใครก็ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นคนที่ได้รับเลือกแล้วจากประชาชน

ไม่ใช่นึกอยากจะหยิบใครขึ้นมาเป็นก็ได้

ต้องมีการเลือกตั้ง

ปัญหาคือมันดูไม่เหมือนระบบรัฐสภาใช่ไหมล่ะ?

นั่นแหละปัญหา เพราะเราชอบติดภาพว่าถ้าเป็นประชาธิปไตย

ไม่เป็นรัฐสภา ก็ต้องเป็นแบบอเมริกา หรืออะไรอย่างนี้

เรามีทางออกมากกว่านั้น... อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นตรงกันหรือเปล่า

ปัญหาของเราคือการที่มีฝ่ายบริหารมาจากฝ่ายนิติบัญญัติ มันเอื้อต่อการอวยผลประโยชน์กันเองหรือเปล่า?

 

ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่านายกฯเป็นใคร

แต่มันอยู่ที่ว่านายกฯต้องได้รับการยอมรับ รับรอง หรือเลือกตั้งจากประชาชนไหม? ต่างหาก

แสดงความเห็น