เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งสององค์กร ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า การรวมองค์กรก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ตลอดจนเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณรวมถึงคำนึงถึงกระเเสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีงานทับซ้อนเเละมีผลงานน้อยเกินเช่นในอดีตที่ผ่านมาด้วย

เช่นเดียวกับ คำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มองว่าการควบรวมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของทั้ง 2 องค์กร

แสดงความเห็น