การควบรวมจะไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพราะทั้งสององค์กรมีหน้าที่และกระบวนการทำงานต่างกัน

หน่วยงานทั้งสองมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน การควบรวมทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกันจะไม่ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และอาจทำให้ไม่สามารถทำตามหน้าที่หลักขององค์กรได้ รวมทั้งหากกระบวนการสรรหาไม่มีความเป็นกลางก็ยิ่งส่งผลให้เกิดความโน้มเอียงไปสู่การละเลยด้านสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น

แสดงความเห็น