ประเทศเยอรมันก็ให้อำนาจนี้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ

การกล่าวว่าการให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เป็นการลิดรอนอำนาจของสภาที่มาจากประชาชน แต่หากมองไปที่ประเทศประชาธิปไตยอย่างประเทศเยอรมัน ศาลรัฐธรรมนูญของเขาก็มีอำนาจสามารถตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน จึงไม่ไช่การริดรอนอำนาจประชาชนแต่อย่างใด

แสดงความเห็น