โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพลังงานนิวเคลียร์เป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็ไม่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปซ้ำเติมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหมือนการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ

 

แสดงความเห็น