การนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารเป็นเรื่องที่เป็นไปตามแบบแผนในอดีตที่ผ่านมา

เมื่อรัฐประหารสำเร็จ คณะรัฐประหารจึงมีฐานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ในระบบกฎหมายไทย มีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับยอมรับการดำรงอยู่ของคณะรัฐประหาร และยอมรับว่าคำสั่งหรือประกาศของคณะรัฐประหารมีสถานะเป็นกฎหมาย เช่นคำพิพากษาฎีกาที่ 45/2496, คำพิพากษาฎีกาที่ 1662/2505, คำพิพากษาฎีกาที่ 1234/2523

แสดงความเห็น