สืบทอดอำนาจ

การกำหนดให้ ส.ว.จำนวน 123 คน มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนั้น ไม่มีประโยชน์ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ในทางกลับกัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาจถูกกล่าวหาได้ว่าวางทายาทการเมือง เพราะสังคมจะสรุปว่า ส.ว.ชุดนี้มาจาก คสช. 

แสดงความเห็น