เรือนจำค่ายทหารก็ไม่แตกต่างจากเรือนจำปกติ

เดิมพิ้นที่ที่ มทบ.11 มีพื้นที่ที่เป็นเป็นเรือนจำของทหารอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมราชทัณฑ์ แม้ว่าผู้ดูแลเรือนจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร 20 นาย แต่ก็มีเจ้าหน้าที่เรือนจำอีก 4 นาย อยู่ด้วย อีกทั้งยังมีผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ คอยกำกับดูแล

แสดงความเห็น