ผู้ต้องหาในคดีเดียวกันสามารถอยู่ในเรือนจำปกติได้มาก่อน

ไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องให้ผู้ต้องหาจากการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ต้องอยู่ในความ "ดูแลและคุ้มครอง" ของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยใช้พื้นที่พิเศษในค่ายทหาร เพราะคดีมาตรา 112 ก่อนหน้านี้ ทั้งคดีแอบอ้างสถาบันฯ ของเครือข่าย พล.ต.ต. พงษ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ หรือคดีมาตรา 112 จากการแสดงความคิดเห็น ก็ถูกคุมขังที่เรือนจำปกติร่วมกับนักโทษอื่นๆ ได้เรื่องความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหน้าที่ของเรือนจำที่ต้องทำให้ได้ ไม่ใช่หน้าที่ที่จะโยนไปให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษ นอกจากมีเจตนาเป็นอย่างอื่น

แสดงความเห็น