มีเครือข่ายและให้ความช่วยเหลือพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ

จิระนันท์ พิตรปรีชา อธิบายว่า มิวเซียมสยามมีโครงการ Museum Family เครือข่ายพิพิธภัณฑ์รัฐ เอกชน พื้นบ้าน ฯลฯ ทั่วประเทศ ช่วยกันจัด ช่วยกันสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ เช่น "พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา" ที่สมเด็จพระเทพฯเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ก็เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนในพื้นที่ และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญการจัดพิพิธภัณฑ์ จากมิวเซียมสยาม  หรือหลายเดือนก่อน มิวเซียมสยามก็ไปช่วยจัดโฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิมให้  "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี" และ "พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์"

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น