เป็นโครงสร้างทางปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชน

TkPark เป็นห้องสมุดที่เป็นที่พึ่งแก่ครอบครัวและเด็กที่ไม่มีสตางค์ซื้อหนังสือ ไม่มีที่ไปหลังเลิกเรียนมามากกว่าสิบปี มากกว่านั้นยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้หลากหลายระดับชาติมาตลอด เพิ่งเปิดห้องสมุดประชาชน Tk Online Library ให้คนอยู่ไกลแสนไกลเข้าถึงหนังสือได้ และได้ตั้งมั่นในภารกิจที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มากกว่า 30 แห่ง) และโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ทางปัญญามาโดยตลอด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้แก่เด็กทั่งประเทศรวมทั้งที่ยะลา ( เปิดมามากกว่า 7 ปีแล้ว) ปัตตานีและนราธิวาส (ดำเนินการร่วมกับ ศอ.บต.และเทศบาลของจังหวัดคาดว่าจะเปิดเป็นของขวัญแก่คนปัตตานีได้ภายในปี 2559 และนราธิวาส ราวปี 2560)

ที่มา https://www.facebook.com/sirikorn.maneerin/posts/10206831661645391

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น