คณะกรรมการล้วนเป็นตัวแทนรัฐและบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ

การกำหนดคณะกรรมการความปลอดภัย 22 คน เพื่อกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแทนภาครัฐ และตัวแทนบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ ไม่เปิดโอกาสให้มีตัวแทนภาคการเกษตรเข้าไปมีบทบาท ทัั้งที่เป็นส่วนสำคัญ

 

ความเห็นของ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี

แสดงความเห็น