การควบคุมจีเอ็มโอง่ายขึ้น

การมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ จะทำให้รู้ว่ามีใครบ้างที่ดำเนินการเกี่ยวกับจีเอ็มโอ ซึ่งจะทำให้การควบคุมง่ายขึ้น ไม่มีการหลุดรอดจีเอ็มโอออกมาเหมือนที่ผ่านมา

 

แสดงความเห็น