ลดการกีดกันทางการค้า

ลดการกีดกันทางการค้า เนื่องจากไทยติดปัญหาการเป็นสินค้าจีเอ็มโอลักลอบ เพราะมีปัญหาด้านกฎหมายจีเอ็มโอ ทั้งที่หลายประเทศเปิดรับซื้อสินค้าจีเอ็มโอแล้ว เช่น ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป หรือ อียู ที่ได้ออกประกาศกฎระเบียบการกำหนดขั้นตอนการยื่นขออนุญาตสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ รวม 49 ชนิดสินค้า เข้ายังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556

 

ที่มา: http://www.publicpostonline.net/6031

แสดงความเห็น