การทำประชามติ จะทำให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้ดีขึ้น

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่นำการร่างโดยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายกลุ่มในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน นักวิชาการ นักการเมือง แม้กระทั่งสมาชิก สปช. เป็นต้น สำหรับประเด็นที่ถูกวิพากษ์อย่างหนัก เช่น นายกรัฐมนตรีคนนอก ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม การให้มีกลุ่มการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งได้ หรือที่มาและอำนาจของวุฒิสภา เป็นต้น

แม้ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะมีอำนาจเสนอให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้ แต่สุดท้ายกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างฯ) คงไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ แต่ถ้าตัดสินใจให้ลงประชามติ กมธ.ยกร่างฯ คงยอมแก้ไขมากขึ้น เพราะเกรงว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ผ่าน หากจะเสียเวลาเลือกตั้งเพิ่มอีกประมาณ 3 เดือน ย่อมจะดีกว่าการปล่อยให้มีรัฐธรรมนูญที่จะสร้างวิกฤตแบบไม่มีวันจบขึ้นมาอีก

(ความเห็นของจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย)

แสดงความเห็น