การทำประชามติ จะทำให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไป

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยกล่าวไว้ว่าหากจะทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 เพราะรัฐธรรมชั่วคราวไม่ได้บัญญัติเรื่องการทำประชามติไว้ ซึ่งหากสรุปว่ามีการจัดทำประชามติ คาดว่าจะใช้เวลาต่อไปอีก 3 เดือน นับตั้งแต่การร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จ ทำให้คาดได้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559

ไม่ควรมีการทำประชามติ เพราะต้องการเห็นการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สถานการณ์ในประเทศคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งหากไม่ทำประชามติ คาดว่า ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559 จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันที

(ความคิดเห็นของประสพสุข บุญเดช กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ)

แสดงความเห็น