การทำประชามติ ต่อให้ผ่านได้ ยังไงก็มีคนคัดค้านอยู่ดี

หากมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรไม่ควรทำประชามติ เมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์จากการลงประชามติรัฐธรรมนูญปี 2550 ว่ามีประชาชนลงคะแนนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ แต่หลังจากนำมาใช้แล้ว ปรากฏว่าฝ่ายที่เสียอำนาจจากการรัฐประหาร ต่อต้านไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญปี 2550 อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยมาจากรัฐประหาร และเหตุผลอื่นสารพัดที่จะไม่เอารัฐธรรมนูญ ทั้งที่มาจากการทำประชามติของประชาชนทั้งประเทศ 

(ความคิดเห็นของเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550)

ดังนั้น จึงไม่แน่ว่าหากทำประชามติแล้ว ต่อให้ผลลัพธ์คนส่วนใหญ่เห็นชอบ แต่คนที่ไม่พอใจก็ยังคงคัดค้านอยู่ ไม่อาจทำให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นที่ถูกใจของคนทุกฝ่ายไปได้

แสดงความเห็น