การทำประชามติ จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่สะท้อนความต้องการของประชาชนจริงๆ

เพราะกลุ่มนักการเมืองที่สูญเสียอำนาจจากการรัฐประหารโดยคสช.ย่อมไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่แล้ว และจะต้องออกมารณรงค์ให้ประชาชนลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ คล้ายกับที่เคยทำเมื่อการลงมติรัฐธรรมนูญ 2550 ประชาชนฝ่ายที่นิยมชมชอบกลุ่มอำนาจเก่าก็จะลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยมีเจตนาแสดงออกว่าสนับสนุนกลุ่มอำนาจเก่าไม่ยอมรับอำนาจของคสช. โดยอาจจะไม่ได้แสดงเจตนาว่าเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการในร่างรัฐธรรมนูญ

ขณะที่ประชาชนอีกฝ่ายที่สนับสนุนการเข้ายึดอำนาจของคสช. เพื่อขจัดอำนาจของนักการเมืองกลุ่มเดิม ก็จะออกมาลงมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อต้องการต่อสู้กับอำนาจของนักการเมืองกลุ่มเดิม ทำให้สุดท้ายแล้วการลงประชามติจะเป็นการแข่งความนิยมระหว่างนักการเมืองกลุ่มพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลคสช. ผลที่ได้จากการลงประชามติไม่อาจสะท้อนความคิดเห็นที่แท้จริงของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้

แสดงความเห็น