ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ช่วยแก้วิกฤติจริยธรรม ไม่ทับซ้อนหน่วยงานเดิม

พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เห็นว่า สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจะเป็นการส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมและการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ พลเดช ยังมองว่า องค์กรดังกล่าวแตกต่างจากหน่วยงานที่มีอยู่และไม่ทับซ้อนกัน องค์กรนี้ดูมากกว่าการกระทำความผิดตามกฎหมาย แต่เป็นเรื่องจริยธรรม เพราะบางครั้งไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจริยธรรม มันอยู่ในช่วงสีเทาๆ ตรงนี้องค์กรที่มีอำนาจแบบแข็งจะล้วงไปไม่ถูก แล้วนักการเมืองที่อยู่ในช่วงสีเทาๆ ก็จะระวังตัวไม่ให้ทางองค์กรอำนาจแข็งคว้าได้ ก็รอดตัวไปตลอด ทำความเสียหายให้แก่บ้านเมืองได้ตลอด ดังนั้น เราจึงต้องการอำนาจแบบอ่อนขึ้นมาดูแลตรงนี้ เพราะฉะนั้นการทำงานจะไม่ซ้ำซ้อน แต่จะหนุนเสริมด้วยซ้ำ และสมัชชาคุณธรรมจะทำงานกับองค์กรที่พิทักษ์คุณธรรมอยู่แล้ว ต้องผนึกกำลังและทำงานร่วมกัน พวกวิชาชีพต่างๆ 48 วิชาชีพ ที่เรียกว่าจรรยาบรรณ และทำงานคู่ขนานกันไปในอนาคต ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพื่อแทนคนอื่น แต่เป็นการเติมเต็มจุดโหว่ที่ขาดอยู่

องค์กรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ภาคสังคมและประชาชนได้เกิดความตระหนักในพฤติกรรมที่ไม่ชอบของนักการเมืองและข้าราชการ จนเกิดเป็นมาตรการกดดันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อรวมเข้ากับกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง เชื่อว่าจะเป็นทางออกของปัญหาจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดในสังคมไทยได้

แหล่งอ้างอิง : กรุงเทพธุรกิจ และ มติชนออนไลน์ 

แสดงความเห็น