ให้ที่ยืนกับคนดี ได้มีปากมีเสียง ไว้จัดการกับนักการเมืองฉ้อฉล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้อำนาจประชาชนในการจัดการกับนักการเมืองและข้าราชการที่ไม่ดี เช่น การลงลายชื่อถอดถอนนักการเมือง การร้องเรียนต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ แต่กระบวนการดังกล่าวไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เวลาที่ประชาชนพบเห็นนักการเมืองหรือข้าราชการประพฤติไม่ชอบ ก็ต้องไปแจ้งความกับตำรวจหรือร้องไปทางคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่เรื่องร้องเรียนเหล่านั้นก็ถูกกองไว้จำนวนมาก จนไม่สามารถลงโทษได้ทันที ไม่สามารถเตะถ่วงไปเรื่อยๆ จนหมดอำนาจ ซึ่งเป็นการปล่อยให้คนชั่วลอยนวลต่อไป

หรือบางครั้งข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นมีอำนาจในพื้นที่มาก การจะเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมมีต้นทุนสูง เช่น อาจจะโดนกลั่นแกล้งโดยผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น มีความเสี่ยงในชีวิตของตนเองและครอบครัว ดังนั้นการจัดตั้งขึ้นของสมัชชาคุณธรรมจะทำให้คนดีมีที่ยื่น ไม่ต้องกลัวอำนาจนอกระบบพวกนี้ เป็นเหมือนการยื่นดาบให้ประชาชน เพื่อให้พลเมืองเป็นใหญ่ ด้วยโครงสร้างดังกล่าวและยึดโยงกับประชาชนได้มากขึ้น

แสดงความเห็น