เครื่องมือชิ้นใหม่ในการกำจัดฝ่ายตรงข้าม ส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างขั้วการเมือง

ตามมาตรา 74 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติหรือผู้ที่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมอบหมาย ไต่สวนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม จากนั้นให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องสอบสวนหรือไต่สวนอีก ในกรณีที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง ย่อมเป็นเหตุแห่งการถอดถอนหรือการตัดสิทธิทางการเมืองได้

อย่างไรก็ดี อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า การเกิดขึ้นของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ อาจจะสร้างความโกลาหลให้กับสังคมมากกว่า เพราะรูปแบบการทำงานจะเป็นการกล่าวหาบุคคลว่า ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม หรือไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งเรื่องนี้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว และหน่วยงานดังกล่าวมีกระบวนการสอบสวนในเชิงประจักษ์ด้วย แต่สมัชชาคุณธรรมดูเหมือนจะใช้ระบบการกล่าวหา ดังนั้นเท่ากับเป็นองค์กรที่สยายปีกมาจากกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นคนดี มีคุณธรรมมากว่าคนอื่น และคนกลุ่มนี้คือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดึงกองทัพให้ออกมาทำรัฐประหาร ดังนั้นเกรงว่าสมัชชาคุณธรรม จะกลายเป็นเครื่องมือกำจัดกลุ่มการเมือง หรือกลุ่มบุคคลที่เห็นต่างจากกลุ่มของตัวเองมากกว่า

แหล่งอ้างอิง : Thaivoicemedia 

แสดงความเห็น