ประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ไม่ได้บัญญัติว่า นายกฯ ต้องมาจาก ส.ส.

ในประเทศประชาธิปไตยระบอบรัฐสภาโดยส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้บัญญัติว่า นายกฯ ต้องมาจาก ส.ส. เช่น ประเทศฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี

แสดงความเห็น