ให้การขายบริการทางเพศเป็นอาชีพถูกกฎหมาย เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 552 คน
เห็นด้วย 399ไม่เห็นด้วย 153

ข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า การค้าประเวณีในประเทศไทย มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17 การค้าประเวณีในไทยเริ่มเป็นที่แพร่หลายกับชาวตะวันตก ในช่วงที่มีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับชาวตะวันตก มีหลักฐานเป็นศัพท์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียกว่า รับจ้างทำชำเราแก่บุรุษ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ในประมวลกฎหมายตรา 3 ดวง – บทพระไอยการลักษณะผัวเมีย มีการบัญญัติผู้ค้าประเวณีว่า หญิงนครโสเภณี และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถานประกอบการเรียกว่า โรงหญิงนครโสเภณี โดยทั่วไปมีโคมสีเขียวตั้งข้างหน้า จึงเรียกกันว่า สำนักโคมเขียว

ก่อนปี พ.ศ. 2499 การค้าประเวณีไม่ถือว่า ผิดกฎหมาย แต่เมื่อมีพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 กำหนดว่าการค้าประเวณีเป็นความผิดอย่างชัดเจน

ปัจจุบันประเทศไทยมี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 กำหนดว่า การเข้าติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว การเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณี การเป็นธุระจัดหา การโฆษณา การเป็นเจ้าของแหล่งค้าประเวณี เป็นความผิด แต่ไม่ได้กำหนดว่าการร่วมประเวณีเพื่อแลกค่าตอบแทน โดยไม่ได้เป็นลักษณะมั่วสุมกันหรือทำเป็นกิจการ นั้นเป็นความผิด 

ปัจจุบันมีทั้งฝ่ายที่เรียกร้องให้การค้าประเวณีทุกรูปแบบเป็นความผิด เพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรม ขณะที่อีกฝ่ายก็เรียกร้องว่าการค้าประเวณีในลักษณะมั่วสุมกัน หรือการชักชวนโฆษณา การจัดแหล่งค้าประเวณีอย่างเป็นกิจจะลักษณะก็ไม่ควรผิดกฎหมาย เพราะเป็นการประกอบอาชีพแบบหนึ่ง

 

ภาพหน้าแรก จาก Blemished Paradise

สถานะการเปิดให้โหวต: 
ปิดการโหวต

แสดงความเห็น

ประเด็นสนับสนุน

ทุกวันนี้ผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับคนอื่นในสังคมได้ เช่น สิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐ สิทธิแจ้งความต่อตำรวจหากถูกทำร้าย สิทธิมีประกันสังคม เพราะอาชีพที่พวกเขาทำนั้นผิดกฎหมาย จึงไม่สามารถระบุตัวตนว่าประกอบอาชีพนี้ได้ และได้รับบริการจากรัฐไม่เท่าเทียบกับคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ การยอมรับให้การขายบริการทางเพศเป็นงานอย่างหนึ่งที่ไม่ผิดกฎหมายอาจช่วยให้คนประกอบอาชีพนี้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้นได้

 

Votes: ชอบ 2 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

ผู้ขายบริการทางเพศได้ชื่อว่าเป็นผู้ผดุงศีลธรรมและมนุษยธรรมของสังคม เพราะเป็นผู้ระบายความต้องการทางเพศ เป็นการป้องกันหรืออย่างน้อยก็ลดจำนวนคดีเกี่ยวกับเพศ เช่น ฉุดคร่าอนาจาร ข่มขืน กระทำชำเรา และเป็นการช่วยผดุงความบริสุทธิ์ให้แก่ครอบครัวประชาชนมิให้มีการลักลอบคบชู้ 

 

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

ปัจจุบันแม้จะมีกฎหมายห้าม แต่ในประเทศไทยก็ยังมีการขายบริการทางเพศอย่างเป็นกิจจะลักษณะจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งการธุรกิจเหล่านี้อยู่ได้ก็เพราะมีการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่รู้เห็นเป็นใจผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายให้ ทำให้ท้องที่ที่มีธุรกิจเหล่านี้อยู่มากกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้บังคับใช้กฎหมาย หากทำให้การขายบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมาย ให้สถานบริการขึ้นทะเบียนถูกต้อง รัฐก็จะสามารถเก็บภาษีจากธุรกิจเหล่านี้ได้ และแก้ปัญหาการจ่ายส่วนสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องที่ได้

 

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 1 1 ความเห็น

ผู้หญิงขายบริการทางเพศเป็นเครื่องกลั่นกรองการแต่งงานของคู่สมรส เพราะผู้ชายมีทางระบายความต้องการทางเพศของตน เป็นการช่วยให้เขาชะลอการแต่งงานไปได้ในเมื่อฐานะของเขายังไม่พร้อมที่จะสมรส การสมรสจึงเป็นไปด้วยความรอบคอบ ความพร้อม และความเหมาะสม ทำให้ชีวิตครอบครัวราบรื่นมั่นคง ไม่ใช่สมรสเพราะตัณหาทางเพศ ซึ่งอาจทำให้ชีวิตสมรสสลายในภายหลังได้ง่าย และยังช่วยผ่อนคลายความต้องการของชายที่สมรสแล้ว แต่คู่สมรสมีรสนิยมทางเพศไม่ตรงกัน เป็นการรักษาชีวิตสมรสของสามีภริยาคู่นั้นให้ดำรงราบรื่นอยู่ได้

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

ทั่วโลกมีประเทศที่การขายบริการทางเพศถูกกฎหมาย 77 ประเทศ ผิดกฎหมาย 109 ประเทศ ถูกจำกัด 11 ประเทศ และไม่มีกฎหมายรองรับ 5 ประเทศ โดยรวมแล้วทั่วโลกมีผู้ขายบริการทางเพศจำนวน 42 ล้านคน และเป็นเด็กถึง 10 ล้านคน โดยเฉพาะบราซิล มีโสเภณีเด็กถึง 2.5 – 5 แสนคน และคาดว่ามีมากขึ้นอีกในช่วงฟุตบอลโลก 2014 ที่ผ่านมา

ตัวอย่างเช่น 

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น

ประเด็นคัดค้าน

การขายบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ให้โทษอย่างมาก เพราะทำให้มีสถานค้าประเวณีคอยรับซื้อเด็กหญิงมาบังคับเป็นโสเภณี ทำให้มีคดีฉุดคร่าล่อลวงหญิงมาขายตามสถานที่ดังกล่าว และทำให้มีบุคคลประเภทแมงดาเป็นกาฝากของสังคม สถานบริการแต่ละแห่งก็จะมีนักเลงคอยก่อความไม่สงบและทำสิ่งผิดกฎหมายอยู่เสมอ

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

การขายบริการทางเพศ การซื้อบริการทางเพศ และการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองเป็นเรื่องผิดศีลธรรม

การขายบริการทางเพศ เป็นเรื่องผิดต่อหลักศาสนาหลายศาสนา ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นเครื่องค้ำชูศีลธรรมของสังคม

ดังนั้นกฎหมายจึงควรกำหนดให้สอดคล้องกับหลักศีลธรรม และความเชื่อทางศาสนาของคนในสังคมด้วย

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

การสำส่อนทางเพศ โดนเฉพาะผ่านผู้ขายบริการทางเพศเป็นต้นเหตุสำคัญของการแพร่เชื้อกามโรค ทำให้เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นกามโรคเป็นเด็กไม่แข็งแรง บางรายแขนด้วน ตาบอด ตาเหล่ หรือปากแหว่ง ส่งผลให้ประชากรของประเทศขาดด้อยคุณภาพ และทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการรักษาพยาบาลและควบคุมโรคเหล่านี้ไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 0 0 ความเห็น