ความเหลื่อมล้ำ

โค้งสุดท้ายประชามติ #4 ขาดหลักประกันการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม

เครือข่ายเกษตรกรรมเชื่อถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ทำปัญหาที่ดินอยู่ในวังวนเดิมๆ ไร้หลักประกันการกระจายและถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ซ้ำนโยบายยังเปิดทางทุน แต่ลดอำนาจเกษตรกร

นับถอยหลังประชามติ รธน. : หั่นเวลาเรียนฟรี เหลือ 12 ปี กับโจทย์อนาคตสร้างคนสร้างชาติ!

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุมทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ขณะที่ ร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับลงประชามติ) เรียนฟรี 12 ปี เพื่อรองรับคนจน ทำให้เยาวชนออกมาทวงสิทธิเรียนฟรี ม.ปลายทันที

Subscribe to RSS - ความเหลื่อมล้ำ