คำถามประชามติ

เปิดโหวตออนไลน์ ประชาชน 85% ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและ 93% ไม่รับคำถามพ่วง

เว็บไซต์ประชามติ เปิดให้ประชาชนทั่วไปในโลกออนไลน์ ลงคะแนนเสียงออนไลน์สองคำถามประชามติทางเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 93 ไม่เห็นชอบคำถามพ่วง

คำถามพ่วงประชามติ : "ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วง 5 ปีแรก"

สนช. ตัดสินใจเลือก "คำถามพ่วง" ที่จะถามประชาชนควบคู่ไปกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้ว โดยจะถามว่า "เห็นชอบหรือไม่ ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วง 5 ปีแรก" ซึ่งทำให้ส.ว. 250 คนแรกที่มาจากการแต่งตั้งจะมาเลือกนายกฯ ด้วย และไม่ใช่คนเดียวแต่อาจได้เลือกนายกฯ อย่างน้อยสองคน

คำถามพ่วงประชามติ ประชาชนอยากรู้ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะทำอย่างไร

หลังการเว็บไซต์ประชามติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านเฟซบุ๊กประชามติ ว่าอยากจะตั้งคำถามอะไรเพิ่มเติม ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ปรากฏว่าคำถามที่รับคะแนนโหวตมากที่สุดคือ ถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านให้รัฐบาล คสช.ลาออกทั้งหมดหรือไม่?

Subscribe to RSS - คำถามประชามติ