ประชามติ ยุติบทบาทการทำงาน

ยุติบทบาทของเว็บไซต์ประชามติ (www.prachamati.org)

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านการทำประชามติแล้ว เหลือเพียงรอการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ประชามติจึงขอยุติบทบาท การเป็นพื้นที่หนึ่งให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ด้วยการจัดกิจกรรมในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์ลง หลังจากนี้ยังมีกฎหมายลูกอีกหลายฉบับและการจัดตั้งกลไกต่างๆ อีกหลายประการที่จะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ ทางเครือข่ายเว็บไซต์ประชามติยังขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันติดตามและแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในฐานะประชาชนต่อไป

 

Subscribe to RSS - ประชามติ ยุติบทบาทการทำงาน