มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

โค้งสุดท้ายประชามติ #3 ‘คนพิการ’ จากสิทธิสู่การสงเคราะห์

สิทธิคนพิการถูกตัด จากสิทธิเหลือเพียงผู้ได้รับการสงเคราะห์จากรัฐ การใช้บริการสาธารณะถูกตัด หวั่นร่าง รธน. ผ่าน ภาคประชาสังคมและคนพิการต้องทำงานหนัก

Subscribe to RSS - มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ