ร่างรัฐธรรมนูญ 2559

เส้นทางก่อนจะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ' 59

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2559 ร่างแรกถูกเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับทราบ จากนี้หากไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแบบไม่คาดฝัน เส้นทางของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะจบลงที่การออกเสียงประชามติ นอกจากนี้ระหว่างทางเดินสู่ประชามติยังมีประเด็นสำคัญ คือ แรงกดดันให้แก้ไขหลักเกณฑ์การทำประชามติ และคำถามที่ว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติจะทำอย่างไรต่อไป 

Pages

Subscribe to RSS - ร่างรัฐธรรมนูญ 2559